Uchwała nr 102/2018


2018-09-19
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Mistrzostwa Polski Formacji PTT oraz Show, które odbędą się w dniu 29.09.2018 r w Opolu Lubelskim, zgodnie z poniższą listą:
1. Jerzy Oleszczyński – główny,
2. Małgorzata Dziedziczak,
3. Krzysztof Byszewski,
4. Waldemar Sakowski,
5. Krzysztof Kulig,
6. Grzegorz Kałmuczak,
7. Roman Pawelec,
8. Dariusz Wiewiórka.
Skrutinerzy :
1. Marek Onoszko,
2. Iza Słomka-Łabanowska.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

mistrzostwa formacje i show 2018.docx


powrót