Uchwała nr 100/2018


2018-09-14
ZG PTT zatwierdza Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w tańcach standardowych w Szczecinie,
w dniach 20-21 października 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podj. uch. Regulamin MP ST 2018.doc
Regulamin MP PTT ST Szczecin 2018.docx


powrót