Uchwała nr 94/2018


2018-08-31
ZG PTT powołuje do Kadry PTT w kategorii młodzież tańce standardowe parę Borys Zawierucha - Martyna Mach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót