Uchwała nr 93/2018


2018-08-31
ZG PTT powołuje Mariusza Mierzwę na koordynatora ds. tańców narodowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót