Uchwała nr 91/2018


2018-08-31
ZG PTT powierza organizację Mistrzostw Klas C, B, A w 2019 roku klubowi Dance Team - Dobrzeń Wielki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót