Uchwała nr 89/2018


2018-08-31
ZG PTT przyjmuje następujący porządek obrad zebrania ZG PTT w dniu 31.08.2018, w hotelu Grand Best Western Kielce :
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy prawno -administracyjne, sytuacja w OM PTT - J.Biały, D.Dragan.
4. Działalność gospodarcza - D.Wiewiórka.
5. Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT.
6. Turnieje Mistrzowskie, Pucharowe na 2019 rok - J. Oleszczyński.
7. Sytuacja międzynarodowa - J.Biały.
8. Ruch seniorów w nowym sezonie - M.Trzemżalski.
9. Sprawy sędziowskie - J.Biały
10. Kadra PTT - J. Porazik
11. Członkowie honorowi.
12. Okręgi zagrożone.
13. Przepisy STT.
14. Nowe rywalizacje - M.Mierzwa
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad


powrót