Uchwała nr 88/2018


2018-08-29
ZG PTT postanawia przyjąć do Kadry Polskiego Towarzystwa Tanecznego na rok 2018 w kategorii Młodzież w stylu latynoamerykańskim: parę Klubu AKSEL Rzeszów: Oliwer Dudzik-Wiktoria Środa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

kadra wnioski Klubów O.Dudzik W.Środa, M.PernakJ.Wójcicka.pdf
wniosek - projekt uchwały -przyjęcie do KADRY PTT-O.Dudzik-W.Środa.docx


powrót