Uchwała nr 39/2019


2019-03-31
ZG PTT zatwierdza zmianę sędziów Marka Trzemżalskiego oraz Grzegorza Kijkowskiego na Grzegorza Rybickiego – Sędzia Główny oraz Andrzeja Orszulaka na Puchar Klas F,E i D Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 27 kwietnia 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek - projekt uchwały -zmiana sędziów FED.docx


powrót