Uchwała nr 38/2019


2019-03-31
ZG PTT zatwierdza zmianę składu komisji skrutinerskiej na Mistrzostwa Klas ABC i Puchar Klas DEF w kat. Senior, które odbędą się 06.04.2019 r. w Przeźmierowo k/ Poznania, z p. Marcina Politowskiego na p. Małgorzatę Kocińską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek - projekt uchwały -zmiana skrutinera.docx


powrót