Uchwała nr 37/2019


2019-03-30
ZG PTT zatwierdza kalendarz Mistrzostw Polski i ważnych turniejów tańca Polskiego Towarzystwa Tanecznego w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Kalendarz_2020_uchwala.zip


powrót