Uchwała nr 36/2019


2019-03-30
ZG PTT zatwierdza Regulamin Puchar Klas D, E i F Polskiego Towarzystwa Tanecznego zg. z załącznikiem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Uchwala_regulaminu_D_E_i_F_2019.zip


powrót