Uchwała nr 32/2019


2019-03-20
ZG PTT postanawia zlecić przygotowanie wniosków do Krajowej Izby Skarbowej i opłacić wynagrodzenie Kancelarii Prawnej Sp.z o.o. Błach Dynerowicz Bujak, ul. Krakowska 5/23, 31-062 Kraków w wysokości 3600 zł netto (+VAT). Jednocześnie uchyla się Uchwała nr 3/2019 z dnia 2019-01-13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - bujak VAT.docx


powrót