Uchwała nr 31/2019


2019-03-20
ZG PTT postanawia ustalić cenę, za jaką przekazuje książeczki startowe do Okręgów w wysokości 3 zł za 1 książeczkę.
Jednocześnie uchyla się Uchwałę nr 131/2015 z 2015-10-15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - książeczki po 3zl.docx


powrót