Uchwała nr 30/2019


2019-03-20
ZG PTT zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz z Bilansem i Rachunkiem zysków i strat.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o zatw. sprawozdania finansowega za 2018.docx
załącznik 1 do uchwały o sprawozdaniu finansowym 2018 CIT 8.pdf
załącznik 2 do uchwały o sprawozdaniu finansowym - Sprawozdanie, rachunek zysków i strat, bilans za 2018.pdf


powrót