Uchwała nr 27/2019


2019-02-28
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Puchar Klas F,E i D Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 27 kwietnia 2019 r. :

1. Marek Trzemżalski –Sędzia Główny nie punktujący
2. Adam Berkowicz
3. Andrzej Bieniek
4. Andrzej Gąsiorowski
5. Grzegorz Kijkowski
6. Dariusz Kurzeja
7. Stanisław Smoroń
8. Monika Sołowiej-Sulewska

Komisja Skrutacyjna:
1. Artur Drąg
2. Mirosław Wolak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

puchar klas FED 2019.doc


powrót