Uchwała nr 25/2019


2019-02-28
ZG PTT postanawia zatwierdzić Regulamin, Pakiet bonusowy oraz Wykaz Par Kadry Polskiego Towarzystwa Tanecznego na rok 2019 zgodnie z załącznikami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

Kadra PTT.zip


powrót