Uchwała nr 23/2019


2019-02-28
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Polish Cup WDC AL, który odbędzie się w dn. 30.03.2019 r w Mierzynie zgodnie z poniższą listą:

Jerzy Oleszczyński - chairman

1. Sergey Surkov – Russia
2. Marion Welsh – England
3. Lucy Vaiman – Israel
4. Kristi Boyce – England
5. Valentin Hrabitskaya – Belarus
6. Oksana Kireeva – Belarus
7. Denis Donskoy – Russia
8. Carol Powell – England
9. Kinga Jurecka-Fiksa
10. Michał Skawiński
11. Marcin Kiszteliński
12. Marcin Kalitowski
13. Radek Hojsan
14. Grzegorz Depta
15. Andrzej Łaszczuk
16. Kamila Kajak-Mosejcuk
17. Aleksandra Tomczak
18. Marcin Zawiślak

A także skład komisji skrutacyjnej:
1. Wojciech Kowalski
2. Małgorzata Kocińska
3. Dominika Górska-Jabłońska
4. Agnieszka Bajda

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


Załączniki

Polish Open 2019.doc


powrót