Uchwała nr 21/2019


2019-02-28
ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej i skrutinerskiej na Akademickie Mistrzostwa Polski PTT, które odbędą się 6.04.2019 r. w Krakowie, zgodnie z listą:

1. Janusz Biały - Sędzia Główny nie punktujący
2. Dominika Leszczyńska
3. Paweł Szajda
4. Łukasz Pawlak
5. Ewa Skoczeń-Citko
6. Natalia Piecewicz
7. Monika Pawelec
8. Anna Bocian
Rez. Jacek Fidurski

Skrutinerzy:

1. Artur Drąg
2. Paweł Łyczko

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów.


Załączniki

mistrzostwa akademickie 2019-1.doc


powrót