Uchwała nr 16/2019


2019-02-20
ZG PTT zatwierdza Ranking Sportowy Polskiego Towarzystwa Tanecznego obowiązujący na rok 2019
zgodnie z tabelą i jej opisem zawartym w załączniku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

projekt_uchwaly_Ranking_Sportowy_PTT_na_r.zip


powrót