Uchwała nr 15/2019


2019-02-15
ZG PTT wnosi do WZ PTT o nadanie Panu Grzegorzowi Kałmuczakowi godności Członka Honorowego PTT, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl


Załączniki

GK.zip


powrót