Uchwała nr 13/2019


2019-02-15
ZG PTT zatwierdza Regulamin Grand Prix Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego obowiązujący od dnia 15 lutego 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Regulamin_GPP_od_15.02.2019.doc
wniosek o podj. uch. o Regulamin GPP 2019 (1).doc


powrót