Uchwała nr 12/2019


2019-02-14
ZG PTT przyznaje Pani Barbarze Jawor ZŁOTĄ ODZNAKĘ PTT zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl


Załączniki

Odp_zebranie_ZG_PTT.zip


powrót