Uchwała nr 11/2019


2019-02-14
ZG PTT wyraża zgodę na zmianę miejsca rozgrywania Pucharu Klas F, E i D Polskiego Towarzystwa Tanecznego z Dąbrowy Tarnowskiej na Żabno.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podj. uch o zmianie miejsca PK F,E i D.doc
zmiana lokalizacji (2).doc


powrót