Uchwała nr 9/2019


2019-02-09
ZG PTT przyjmuje protokół z obrad ZG PTT w dniu 31.08.2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót