Uchwała nr 7/2019


2019-02-09
ZG PTT przyjmuje następujący porządek obrad zebrania ZG PTT w dniu 09.02.2019, w Krakowie, OSiR ul. Kolna 2 :
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań.
4. Działalność gospodarcza , Walne Zebranie Statutowe - D.Wiewiórka.
5. Kadra PTT - J.Porazik.
6. Nowe rywalizacje taneczne - A.Niedzielska, J.Biały.
7. Umowy z podmiotami wykonawczymi - J.Oleszczynski, J.Biały.
7. Sytuacja międzynarodowa - J.Biały.
8. Nowe turnieje w ruchu seniorskim - M.Trzemżalski.
9. Przepisy sędziowskie - J.Biały
10. Członkowie honorowi.
11. Sytuacja w okręgach, sprawy różne.
12. Zakończenie obrad

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


powrót