Uchwała nr 6/2019


2019-02-08
ZG PTT zatwierdza Regulamin Mistrzostw Klas C, B, A Polskiego Towarzystwa Tanecznego zg. z załącznikiem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podj. uch. Regulamin MK A,B i C PTT.doc
Mistrzostwa PTT C,B i A Dobrzeń Wielki 2019.pdf


powrót