Uchwała nr 5/2019


2019-02-08
ZG PTT postanawia ustalić opłatę za przekazanie praw do organizowania Mistrzostw Klas A, B i C Seniorów oraz Pucharu Klas F, E i D Seniorów łącznie
w wysokości 500 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - ABC Senior (1).docx


powrót