Uchwała nr 1/2019


2019-01-13
ZG PTT zatwierdza Regulamin Polish Cup PTT WDC w dniu 30 marca 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

FW_Poprawiony_regulamin_PC_2019.zip


powrót