Uchwała nr 123/2018


2018-12-17
ZG PTT zatwierdza Listę Sędziów PTT oraz Listę Skrutinerów PTT na rok 2019 zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

listy_Sedziow_i_Skrutinerow_PTT_2019_-_uc.zip


powrót