Uchwała nr 122/2018


2018-11-23
ZG PTT wyraża zgodę na zmianę miejsca turnieju Grand Prix Seniorów organizowanego w dniu 12.01.2019 w Bochni, przez fundację Cor et Animus z Krakowa. Jednocześnie zatwierdza zmianę nazwy turnieju zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na www.taniec.pl i na stronach internetowych Okręgów


Załączniki

GPS_-_wniosek_o_podjecie_uchwaly.zip


powrót