Uchwała nr 119/2018


2018-11-10
ZG PTT postanawia dopuścić do udziału w Mistrzostwach Polski PTT pary, które z różnych względów nie mogły spełnić warunków kwalifikacji wg obowiązujących przepisów na podstawie zwolnień chorobowych lub wykupienia tzw. "Dzikiej karty" - cegiełki wspomagającej działalność statutową PTT.
Wykaz par w załączniku do wniosku.
Ustala się następujące możliwości warunkowego dopuszczenia par niespełniających kwalifikacji do MP:
1. Pary aktywne w CBD od 1 stycznia 2018 roku - 500 zł od pary za każdy brakujący start w turnieju klasyfikacyjnym.
2. Pary nowo powstałe w CBD po 1.07.2018 roku - 1000 zł jednorazowej opłaty od pary.
3. Pary będące w stanie udokumentować przyczyny zdrowotnej absencji na turniejach klasyfikacyjnych - w zależności od indywidualnie rozpatrywanych przypadków przez ZG PTT. Opłaty wnosi się na konto ZG PTT niezależnie od opłaty startowej wynikającej z regulaminu Mistrzostw.
4. Pary z bonusu Kadry PTT za miejsca w mistrzostwach z ub. roku..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Podania par o dopuszczenie do MP Latin 2018.docx
wniosek o podj uch. o dopuszczenie par do MP 2018.doc


powrót