Uchwała nr 118/2018


2018-11-09
ZG PTT postanawia że, do czasu wyboru członka Zarządu w Okręgu Śląskim PTT, najpóźniej w terminie do 60 dni od daty niniejszej uchwały, w głosowaniu uchwał na posiedzeniach Zarządu Okręgu, w przypadku równowagi głosów, Prezes Okręgu ma głos rozstrzygający.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

okreg slaski.doc


powrót