Uchwała nr 114/2018


2018-10-26
ZG PTT postanawia zakupić statuetki i dyplomy dla par kategorii seniorów, w ramach nagród za roczny cykl GPS PTT na turniej finałowy w Krakowie,
w kwocie do 3 000 złotych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały Puchary Senior.docx


powrót