Uchwała nr 113/2018


2018-10-20
W związku ze zmianą przepisów dot. kwalifikacji do startu w MP PTT kat. 16-20 lat ZG PTT postanawia w okresie przejściowym (czyli w roku 2018) uznać w tej kategorii kwalifikacje nabyte w kat. 16-18 lat.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

kwalifikacje do Mistrzostw Polski 2018.doc


powrót