Uchwała nr 92/2019


2019-10-23
ZG PTT zgodnie z uchwałą 82/2019 postanawia dopuścić do udziału w Mistrzostwach Polski PTT pary, które z różnych względów nie mogły spełnić obowiązujących warunków kwalifikacji, według załączonej listy par z określonymi warunkami startu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


Załączniki

Lista par 3.docx


powrót