Uchwała nr 91/2019


2019-10-19
ZG PTT postanawia, iż w roku 2019 drugi termin szkolenia sędziowskiego i skrutinerskiego odbędzie się:
1. Poprzez pobranie i zapoznanie się z materiałami ze szkolenia sędziowskiego i skrutinerskiego 2019 w CBD PTT,
2. Podpisanie i wysłanie do biura ZG PTT oświadczenia o zapoznaniu się z materiałami ze szkolenia sędziowskiego i skrutinerskiego,
3. Skrutinerzy po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym mają skontaktować się z Pawłem Łyczko.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na www.taniec.pl i na stronach internetowych Okręgów.


Załączniki

II termin szkolenia sedziowskiego.doc


powrót