Uchwała nr 88/2019


2019-10-09
ZG PTT zgodnie z uchwałą 82/2019 postanawia dopuścić do udziału w Mistrzostwach Polski PTT pary, które z różnych względów nie mogły spełnić obowiązujących warunków kwalifikacji, według załączonej listy par z określonymi warunkami startu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach okręgów PTT.


Załączniki

Pary na MP 2019. 2.docx


powrót