Uchwała nr 83/2019


2019-10-06
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Mistrzostwa Polski Formacji PTT, Mistrzostwa Polski Show oraz Puchar Klas PTT które odbędą się w dn. 12.10.2019 r w Białobrzegach, zgodnie z poniższą listą:
1. Jerzy Oleszczyński – główny,
2. Irena Stachura,
3. Agnieszka Gąsiorowska,
4. Adam Berkowicz,
5. Konrad Buczma,
6. Sławomir Grzybek,
7. Anna Jabczyńska,
8. Walentina Fedorczuk Ukraina,
9. Artyom Dibtsev Ukraina.
Skrutinerzy :
1. Marek Onoszko,
2. Zenon Gardyańczyk.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

formacje 2019.docx


powrót