Uchwała nr 80/2019


2019-10-02
ZG PTT zatwierdza szkolenie dla skrutinerów w dniu 20 czerwca 2019 roku w Krakowie, w godzinach 15:00 - 18:00
Opłata za szkolenie skrutinerskie na miejscu wynosi 250,- zł , za szkolenie w formie on - line 300,- zł płatne na konto ZG PTT.


Załączniki

Wniosek1 o podjęcie uchwały.docx


powrót