Uchwała nr 79/2019


2019-09-29
ZG PTT zatwierdza zgodnie z załącznikami zmiany w Przepisach STT PTT oraz Systemie PREMIUM (zmiany w kolorze czerwonym).

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 listopada br. i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

Zmiany_w_Przepisach_i_Systemie_PREMIUM.zip


powrót