Uchwała nr 78/2019


2019-09-29
ZG PTT zatwierdza zgodnie z załącznikami Regulamin Współzawodnictwa Solo Dance oraz zmiany w Przepisach STT PTT oraz Systemie PREMIUM (zmiany w kolorze zielonym)dotyczące uwzględniania w w/w dokumentach możliwości współzawodnictwa w konkurencji Solo Dance.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 listopada br. i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek-Solo_Dance.zip


powrót