Uchwała nr 76/2019


2019-09-22
ZG PTT postanawia, podczas rozgrywania Mistrzostw Polski PTT, rozdzielić kategorie Senior III i Senior IV .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek o podj uch podział Senior MP.doc


powrót