Uchwała nr 75/2019


2019-09-19
ZG PTT zatwierdza wprowadzenie w pkt.8.7.4. w Przepisach STT PTT uwagi o następującej treści: W przypadku gdy regulamin turnieju przewiduje rozegranie maksymalnie 25 konkurencji, dopuszcza się ich przeprowadzenie w dwóch blokach.

Pkt.8.7.4
W jednym dniu można rozegrać turniej w maksymalnie 36 konkurencjach tanecznych, przyjmując jeden styl jako jedną konkurencję taneczną (niezależnie czy turniej jest rozgrywany w stylach czy w kombinacji). Klasy okręgowe: Srebro, Złoto oraz klasy H, G są traktowane jako jedna konkurencja taneczna. W jednej części turnieju dopuszcza się rozegranie maksymalnie 10 konkurencji. Dla sprawnego przeprowadzenia turnieju organizator ma obowiązek dostosować liczbę kategorii w poszczególnych częściach turnieju tak, by uwzględniała ona liczbę zgłoszonych par.
UWAGA: W przypadku gdy regulamin turnieju przewiduje rozegranie maksymalnie 25 konkurencji, dopuszcza się ich przeprowadzenie w dwóch blokach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

wniosek - projekt uchwały -wprowadzenie mozliwości rozegrania maks.25 konkurencji w dwóch blokach turnieju.docx


powrót