Uchwała nr 74/2019


2019-09-18
Zarząd Główny PTT zatwierdza kalendarz turniejów cyklu Grand Prix Seniorów 2020 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych Okręgów PTT.


Załączniki

GPS_2020.zip


powrót