Uchwała nr 71/2019


2019-09-06
ZG PTT przyjmuje projekt zmian w Statucie PTT i Regulaminach WZ, ZG, GKR .
Projekt zmian Statutu i Regulaminów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych Okręgów PTT.


Załączniki

Załącznik nr 1 - Statut PTT.docx
Załącznik nr 2 - Regulamin WZ PTT.docx
Załącznik nr 3 - Regulamin ZG PTT.doc
Załącznik nr 4 - Rregulamin GKR PTT.doc


powrót