Uchwała nr 72/2019


2019-09-06
ZG PTT postanawia opłacić fakturę za udział par PTT w turnieju German Open w Mannheim w wysokości 9869,38,-zł (faktura z 17.07.2019) i jednocześnie zobowiązuje koordynatora wyjazdu na German Open 2019 pana Tomasza Reindla do wyegzekwowania w ciągu 30 dni należności od par.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych Okręgów.


powrót