Uchwała nr 70/2019


2019-09-06
ZG PTT zatwierdza niżej wymieniony skład reprezentacji PTT w NDC Poland WDC.
1. J.Biały
2. D.Dragan
3. D.Wiewiórka
4. T. Reindl
5. M.Garlicka-Sudoł

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych Okręgów PTT.


powrót