Uchwała nr 69/2019


2019-09-06
ZG PTT przyjmuje protokół z obrad ZG PTT w dniu 09.02.2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych Okręgów PTT


powrót