Uchwała nr 67/2019


2019-09-06
ZG PTT zatwierdza Regulamin Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w 10 tańcach organizowany przez TKS eM Studio Opole Lubelskie w Bełżycach, w dniach 30 listopada-01 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Regulamin_MP_10_T.zip


powrót