Uchwała nr 65/2019


2019-09-06
ZG PTT zatwierdza Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w tańcach latynoamerykańskich
w Zielonej Górze, w dniach 16-17 listopada 2019
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

FW_Regulamin_MP_Latin_2019.zip


powrót